ROAS (Marketing en Internetmarketing)

ROAS is de afkorting van de term 'Return on advertising spend', wat de opbrengsten afzet tegen de investering.


Zie return on advertising spend ratio voor meer informatie.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën