Referrer (Webdevelopment)

De referrer geeft aan waar de bezoeker van een website vandaan komt. Een referrer bestaat uit een URL. Aan de hand van die URL kan de eigenaar van de website precies zien waar de bezoeker vandaan komt. Door dit te analyseren kan men er achter komen waar de bezoekers vandaan komen, op welke pagina zij binnen komen en hoe zij dus nog beter bereikt kunnen worden. Zie ook Referral link

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën