Nofollow (Webdevelopment)

Met de term nofollow kan men aangeven dat een bepaalde webpagina waarnaar een hyperlink verwijst, niet geindexeerd moet worden door spiders

Praktijkvoorbeelden van nofollow

Om te voorkomen dat een spider een url volgt, kan er een attribuut met als waarde nofollow worden meegegeven aan de hyperlink. Dit attribuut heet rel, wat de relatie tussen het document waarin de hyperlink is opgenomen en de url wordt aangegeven. Met rel="nofollow" wordt dus aangegeven dat de hyperlink in het huidige document niet gevolg moet worden:

<a href="/subpagina.html" rel="nofollow">hypertext</a>

Een algemene methode om te zorgen dat geen enkele hyperlink op een pagina gevolgd wordt, is door gebruik te maken van de robots-metatag.

<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

Op deze manier worden links die in het HTML-document voorkomen, niet gevolgd door robots. Het eerste trefwoord houdt in dat de pagina zelf niet geindexeerd zal worden. In plaats van noindex, kan er dus ook index geplaatst worden.

Een derde methode is door gebruik te maken van een robots.txt, welke op de webserver geplaatst moet worden. Via deze weg kunnen hele websitesecties uitgesloten worden voor alle bots die naar een robots.txt kijken, tot een specifieke bot. In zo een bestand kunnen pagina's maar ook subfolders uitgesloten worden van indexeren.

De achterliggende gedachte

De nofollow-attribuutwaarde voor hyperlinks is in het leven geroepen om de gevolgen van spam in bijvoorbeeld weblog-reacties te onderdrukken. In 2005 is dit door Google geintroduceerd. Het was via deze commentaarmogelijkheden eenvoudig om backlinks te krijgen naar een bepaalde website. Spiders volgden deze links met als mogelijk resultaat een hogere ranking in de SERP's. Door automatisch het betreffende rel="nofollow" attribuut toe te voegen, krijgen de links geen zogenaamde credits en dus heeft het geen invloed op hun pagerank. Het is om die reden voor spammers minder interessant om blogs te bevuilen met links.
Daarnaast kan het een negatieve invloed hebben op een website. Indien er een externe link is opgenomen op een website naar een linkfarm, kan dit een penalty opleveren voor de betreffende website.
Een andere genoemde reden is dat door het naar elkaar linken vanuit blogs, blogartikelen hoger in de zoekresultaten terecht kwamen. Nofollow was Google's antwoord daarop.

Kritiek op nofollow

Er is echter veel kritiek op de nofollow-attribuutwaarde. Relevante of ondersteunende links die als commentaar op een nieuwsartikel of weblogartikel worden geplaatst, zullen ook niet worden gevolgd door spiders. Andere kritiekpunten:

  • De spam wordt hiermee niet voorkomen
  • De naam is tegenstrijdig, de url wordt wel gevolgd, het heeft gewoonweg geen invloed op de pagerank van de betreffende site
  • Het zorgt ervoor dat het web eigenlijk geen web meer is
  • De toepassing zou in strijd zijn met de Google Webmaster Guideline "Make pages for users, not for search engines"

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën