Link tekst (Webdevelopment)

De tekst welke zichtbaar is voor de bezoeker en welke een link bevat. Een link tekst is dus het klikbare gedeelte. Een tekst link wordt ook wel Anchor text genoemd.

Ook op link tekst-niveau kan geoptimaliseerd worden door de link tekst te laten beschrijven waar de website of pagina waarnaar verwezen wordt, over gaat. Dit zou afwisselend toegepast kunnen worden zodat meerdere links naar eenzelfde pagina niet dezelfde beschrijving krijgen. Dit laatste kan juist weer als negatief worden opgepakt door filters.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën