HTTP 1.1 500 Internal Server Error (Webdevelopment)

Een HTTP 1.1 500 Internal Server Error is een server code die doorgeeft dat er een serverfout optreedt bij het opvragen van een pagina.

Servers en browsers communiceren door middel van de zogenaamde HTTP-statuscode ook wel server headers genoemd. Wanneer je een pagina opvraagt, geeft de server waar de site op staat een code af met een bepaalde boodschap. Zo kan een pagina "ok" zijn (200 code), verplaatst zijn (301 code), of niet gevonden worden (404 not found code).

De 500 Internal Server Error is zo'n beetje de meest algemene foutmelding die je kunt krijgen en bevat eigenlijk niet meer informatie dan dat er iets fout is, maar wat is volledig onduidelijk. Andere foutcodes (ofwel server headers) zijn bijvoorbeeld "501 Not Implemented", "502 Bad Gateway", "503 Service Unavailable", "504 Gateway Timeout" en "505 HTTP Version Not Supported".

Wat zijn mogelijk de oorzaken van een 500 Internal Server Error?


De volgende problemen komen bijvoorbeeld vaak bij CGI scripts voor:
  1. Permissies
    Heel vaak wordt een 500 Internal Server Error veroorzaakt doordat de beheerder / webmaster van een site de rechten van een script niet juist in heeft gesteld.
  2. Verkeerde directory
    Bij CGI scripts wil het wel eens voorkomen dat mensen de scripts niet in een CGI-BIN plaatsen. Dit geeft gegarandeerd een 500 Internal Server Error.
  3. ASCII upload mode?


Vaak gaat het ook fout doordat je in je FTP programma de verkeerde upload mode hebt gebruikt. Bijvoorbeeld heb je "Binary" of "auto" gebruikt in plaats van ASCII.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën