HTTP 1.1 405 Method Not Allowed (Webdevelopment)

HTTP 1.1 405 Method Not Allowed is een server code die aangeeft dat de methode waarmee een pagina wordt opgevraagd, niet toegestaan is.

Servers en browsers communiceren door middel van de zogenaamde HTTP-statuscodes. Wanneer je een pagina opvraagt, geeft de server waar de site op staat een code af met een bepaalde boodschap. Zo kan een pagina "ok" zijn (200 code), verplaatst zijn (301 code), of niet gevonden worden (404 file not found code).

HTTP 1.1 405 Method Not Allowed


Wanneer een pagina zo ingesteld is dat deze alleen bij de GET-request opgevraagd mag worden door een client (bijvoorbeeld een browser of een spider) en er een post-methode gebruikt wordt om de pagina op te vragen, dan zal deze error optreden.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën