HTTP 1.1 301 Moved Permanently (Webdevelopment)

HTTP/1.1 301 moved permanently is een server code die doorgeeft dat deze en alle toekomstige verzoeken van het opvragen van een pagina moeten worden verplaatst naar de nieuwe pagina.

Servers en browsers communiceren door middel van de zogenaamde de HTTP-statuscodes. Wanneer je een pagina opvraagt geeft de server waar de site op staat een code af met een bepaalde boodschap. Zo kan een pagina "ok" zijn (200 code), verplaatst zijn (301 code), of niet gevonden worden (404 file not found code).

301 Permanent Redirect?


"301 permanent redirect" was de oude naam voor deze statuscode en is in 2006 aangepast in "moved permanently".

301 moved permanently code en Google


De 301 moved permanently code leverde gedurende een lange tijd zeer grote problemen op met Google. Sites die verhuisden of die te veel 301 codes opleverden konden volledig uit Google verdwijnen met alle gevolgen vandien. Zo was er een site die in de top 3 van de best bezochte sites van nederland stond die door deze fout in Google voor meer dan 40% onvindbaar was.

Wat te gebruiken?


Wanneer een pagina definitief verhuisd is dan hoor je volgens de W3C Guidelines een 301 moved permanently statuscode af te geven. We adviseren deze richtlijnen ook aan te houden wanneer je in een optimalisatie traject zit. Wees echter wel zeer terughoudend met de 301 en laat je door een professional adviseren.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën