HTML Validator (Webdevelopment)

Een HTML Validator is een tool waarmee je kunt controleren of een pagina voldoet aan de W3C Guidelines.

Zie de zeer uitgebreide uitleg op W3C HTML Validation Service

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën