Homepage (Webdevelopment)

De term homepage kan op twee verschillende manieren opgevat worden. Soms wordt er een persoonlijke website bedoeld, een zogenaamde thuishonk (home). Vaker zal er echter een pagina bedoeld worden waar men bij binnenkomst op belandt: de beginpagina van een website.

Homepage als startpunt voor een website

Een website kent altijd een pagina waarop men het eerst binnen komt, bijvoorbeeld wanneer de domeinnaam wordt ingevoerd in de adresbalk, namelijk de homepage. Een homepage is dus als het ware een entree voor de website en dus het startpunt voor de rest van de website.

Andere termen die voor een homepage gebruikt worden zijn entry page, splash page, indexpagina of intropagina, alhoewel met het laatste vaak een pagina bedoeld wordt die een interactief element bevat, zoals een flash intro.

Vanaf een homepage zijn er interne links opgenomen naar subpagina's binnen de website. Het is van belang dat een bezoeker bij het bezoeken van de homepage niet overspoeld wordt met informatie, zoals een hoeveelheid aan banners, afbeeldingen en teksten. Vooral bij commerciele websites zou de homepagina een indruk moeten geven van de inhoud van de website en kunnen er hyperlinks worden geplaatst naar andere secties binnen de website. Van daaruit kunnen er interne links naar dieper liggende pagina's worden opgenomen.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën