Google Space (Google)

Google Space maakt het mogelijk om met het programma Google Earth in de ruimte te kijken. Google Space is  ook wel bekent onder de naam Google Sky. Meer informatie over het bekijken van de ruimte in Google aldaar.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën