Google Sites (Google)

Google Sites is een dienst van Google, die deel uit maakt van de Google Apps-familie, die het mogelijk maakt voor gebruikers makkelijk een eigen website te maken en te beheren. Volgens Google is kennis van de Internettaal HTML absoluut niet nodig en er is geen beperking op het aantal aan te maken domeinnamen. Een domeinnaam ziet er als volgt uit: http://sites.google.com/*uwpagina*. Erg veel uitgebreide functies moeten gebruikers echter niet verwachten.

Google had in mei van het jaar 2008 de openstelling van de nieuwe dienst aangekondigd op zijn officie blog.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën