Google datacentra (Google)

Google datacentra zijn de serverparken waar Google haar zoekdiensten huisvestigt. Wereldwijd zijn er meer dan 150 Google datacentra.

IP adressen Google Datacentra


Ieder Datacenter heeft een eigen IP adres. Zo kun je kijken of er misschien verschillende resultaten zijn op de datacentra wat kan duiden op een Google update.

Google Eemshaven Datacenter


Ook Nederland heeft sinds februari 2007 een eigen Datacenter bij Google Eemshaven.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën