Favicon (Internet Algemeen)

Een favicon is een icoon dat is geaccosieerd met een website. Het is doorgaans een klein vierkant plaatje in .ico-formaat welke door sommige browsers getoond wordt in de adresbalk bij het bezoeken van de site. Vaak wordt dit plaatje ook geplaatst bij de bookmark indien een website in de bookmarks (favorieten) wordt opgenomen.

Gerelateerde woorden

Meer over Favicon (externe links)

Thema & categorieën