Facebook (Internet Algemeen)

Facebook is een Amerikaanse profielensite. Facebook wordt 4 februari 2004 opgericht door Mark Zuckerberg, een voormalige student van Harvard University.

Sheryl Sandberg, werkzaam bij Google sinds 2001 en verantwoordelijk voor de wereldwijde advertentieverkoop, kondigt in maart 2008 aan over te stappen naar Facebook.

Web 2.0


Facebook wordt gezien als een van de voorbeelden van web 2.0 applicaties. Web 2.0 staat voor de 'tweede generatie' internet waarbij andere, nieuwe op gebruikers gerichte toepassingen voorop komen te staan.


Facebook 2de woord van het jaar 2007 volgens Merriam-Webster


In 2007 wordt het woord  "Facebook" de Merriam-Webster uitgeroepen tot het tweede woord van het jaar. De eeste plaats ging naar "w00t". Het woord Facebook wordt gebruikt om aan te geven dat men een foto plaatst, refererend aan de site Facebook. Enkele versies uit Merriam-Websters dictionary:

(verb) : To upload a photograph to Facebook so that it may be viewed by others.
Have you facebooked those photos from the party last weekend?
Submitted by: Don Brady from Louisiana on Dec. 12, 2007 11:34

(verb) : To create an event entry on facebook
I am going to facebook the party on Friday so everyone knows about it.
Submitted by: Anonymous on Dec. 12, 2007 10:13

(verb) : To get on a facebook website.
Did you facebook today?
Submitted by: Anonymous on Dec. 04, 2007 14:04

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën