EPIC 2014 (Google)

EPIC 2014 is de naam van een film die een mogelijke toekomst schetst waarin Google en Amazon samengroeien tot Googlezon. EPIC staat voor Evolving Personalized Information Construct.

Zie voor meer info bij Googlezon.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën