Editorial (Marketing en Internetmarketing)

Een editorial is een redactioneel geschreven bericht in de media. Een editorial bevat vaak een mening of een visie van de schrijver, een volledige redactie of van een tijdschrift en wordt vaak apart geplaatst op een van de eerste bladzijden van een tijdschrift of krant. Het heeft qua opzet vaak iets weg van een ingezonden brief of een column en bevat vaak een foto van de schrijver. Ook is een editorial vaak met de naam van de schrijver ondertekend.

Vaak bevatten editorials meningen over actuele zaken zoals lanceringen van nieuwe producten of actuele evenementen en gebeurtenissen en wordt er elders in het medium meer aandacht aan het onderwerp besteed.

Thema & categorieën