Domeinnaam (Internet Algemeen)

Een domeinnaam is een adres of naam op het Internet waarmee servers worden geidentificeerd. Feitelijk zijn deze servers te bereiken via ip-nummers, elke server heeft zijn eigen unieke ip adres. Omdat dit echter lastig te onthouden is, worden er namen aan deze servers gekoppeld waarmee een server of computer aangeroepen kan worden.

Elke computer, server, netwerk et cetera, heeft een uniek identificatienummer, wat het ip adres wordt genoemd. Aan zo een ip adres kan een leesbare naam worden gekoppeld wanneer het bijvoorbeeld een adres betreft van een webserver. Wanneer je een domeinnaam invoert in de adresbalk van je browser, wordt er in een systeem, waar alle domeinnamen zijn vastgelegd, het bijbehorende ipdadres opgezocht. Dit systeem heet het Domain Name System (DNS).

Een domeinnaam bestaat uit een top level domain (TLD) en een second level domain (SLD) ofwel de hostnet en de extensie. Een voorbeeld is google.nl waarbij google de hostnet is en .nl de extensie.

Net als ip adressen zijn ook domeinnamen uniek. Domeinnamen kun je vast laten leggen waarna ze voor een beperkte periode (vaak een jaar) gelden. Wel zijn ze steeds weer te verlengen, wat bij de meeste hostbedrijven automatisch gebeurt. Op dat moment is datzelfde domeinnaam niet door iemand anders te registreren.

Na het registreren van een domein, is het mogelijk om subdomeinen aan te maken voor het betreffende domeinnaam. Google heeft haar Google Maps dienst bijvoorbeeld draaien op het subdomein maps.google.nl.

Domeinnamen zijn alfanumerieke namen die, naast koppeltekens, geen andere tekens mag bevatten. Voor namen met speciale karakters of spaties, kunnen die speciale karakters vervangen worden door koppeltekens. Veel voorkomend is dat losse woorden gewoonweg worden samen gevoegd. Verder wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters of kleine letters, GOOGLE.nl verwijst naar dezelfde website als google.nl.
Het minimum aantal is karakters voor second level domeinnamen is twee, het maximum is 63 karakters.

Gerelateerde woorden

Meer over Domeinnaam (externe links)

Thema & categorieën