Client (ICT)

Onder client kan verschillende aspecten worden verstaan, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt. Op ICT-gebied is een client een toepassing die een request uitvoert. Dit is een aanvraag tot informatie of actie, deze wordt uitgevoerd op een server, waarna de server een response ofwel antwoord terug geeft.

Op internet-gebied vallen browsers, FTP-programma's en ook email-programma's (zoals outlook) onder clients. Er wordt dan ook gesproken over webclients, FTP-clients of mailclients. Deze programma's maken gebruik van een server.
Een browser vraagt informatie op op een server, deze gegevens worden door de browser verwerkt tot een leesbare website. Voor een mailclient geldt dat er mailberichten van een server worden gehaald en op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd worden door de mailclient.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën