Click fraud (Spam, zoekmachinespam)

Click fraud ofwel klikfraude is een vorm van Internet fraude waarbij clicks op bijvoorbeeld een advertentie op een onnatuurlijke wijze plaats vindt. Met de opkomst van internet marketing en online advertising met behulp van tekst links of andere typen van advertenties (banner) neemt ook klikfraude toe. Enkele motivaties van klikfraude kan financie aanwinst, concurrerend voordeel, wraak en chantage zijn.

Google definieert klikfraude als volgt:

"any method used to artificially and/or maliciously generate clicks or page impressions"

Er zijn verschillende advertentie-systemen. Er zijn systemen waarbij je geld verdient per klik. Andere systemen vereisen een bedrag of budget waarna een advertentie getoond zal worden. Het voordeel hiervan is dat je meer bezoekers kunt trekken. Ook klikfraude kan opgedeeld worden in twee soorten.

Klikfraude door partners

Een welbekend voorbeeld van advertenties zijn de Google advertenties op websites. Adverteerders ontvangen een bedrag per klik. Het totaalbedrag kan gestimuleerd worden door er zelf veelvuldig op te klikken. Onder anderen Google heeft verschillende middelen om te detecteren of men niet op hun eigen advertenties klikken. Een hiervan is een ip controle.

Waterdicht is dit uiteraard niet. Men kan opdracht geven aan anderen om vanaf een eigen computer op de advertenties te klikken. Een gevolg is dat diegene die klikfraude pleegt, uit het partnerschap wordt gehaald, eventuele verdiensten worden dan ook niet meer uitbetaald. Er is zelfs een kans dat je vervolgd zult worden.

Concurrenten schaden

Een andere reden om aan klikfraude te doen, is om een concurrent als het ware uit te spelen door zijn budget uit te putten. Bedrijven betalen een bedrag om opgenomen te worden tussen de advertenties. Zodra dat bedrag naar aanleiding van clicks op is, zal de advertentie verdwijnen uit bijvoorbeeld de gesponsorde koppelingen. Door, als concurrent zijnde van het betreffende bedrijf, veelvuldig op hun advertentie te klikken, zal hun budget opgeraken met als resultaat dat de advertentie verdwijnt. Wanneer men zelf ook een advertentiecampagne heeft lopen, zal de eigen advertentie juist boven de advertentie van de concurrent verschijnen.

Klikfraude in de praktijk

In de praktijk zijn verschillende tactieken toegepast. Er zijn robots ingezet om advertentiekliks te simuleren, maar ook wordt er fraude op menselijke wijze gepleegd op grote schaal. In India werden mensen, zoals huisvrouwen en studenten, betaald voor het aanklikken van advertenties. De maandloon hield 100 tot 200 dollar in.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën