CEO (Marketing en Internetmarketing)

CEO is de afkorting van Chief Executive Officer, wat een Engelse titel is voor een algemeen directeur van een bedrijf. De afkorting CEO wordt ook steeds meer in Nederland gehanteerd voor een algemeen directeur.

Een CEO is vaak eindverantwoordelijke of, indien er binnen een bedrijf een raad van bestuur aanwezig is, diegene die verantwoordelijk is voor het monitoren en bijsturen van de gang van zaken binnen een bedrijf.

CEO's in de zoekmachine-branche


Gerelateerde woorden

Thema & categorieën