Diverse Organisaties

Als Nederlander moet je haast wel trots zijn op alle belangenorganisaties, kenniscentra en instellingen die als enig doel hebben het helpen van u: de ondernemer. Hierbij dan ook een aantal vermeld die voor de online ondernemer interessant kunnen zijn.

Kenniscentra

Mediaplaza www.mediaplaza.nl

Een kenniscentrum voor E-commerce in de brede zin.

Retail One www.retailone.nl

Een kenniscentrum met een beetje de zelfde inslag als Mediaplaza, met als grote verschil dat het zich richt op de online retailer.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) www.hbd.nl

Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum; maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector.

Naar boven

Instellingen

MKB Nederland www.mkb.nl

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is sterk gebaat bij een gezond ondernemersklimaat en dus bij stimulerend overheidsbeleid. Om dit te bereiken is een bundeling van alle ondernemerskrachten van doorslaggevende betekenis. MKB-Nederland bundelt deze krachten.

Kamer van Koophandel www.kvk.nl

De kamer van koophandel biedt informatie voor ondernemers aan. U vindt hier o.a. actuele handelsregisterinformatie, voorlichting voor startende, groeiende en stoppende ondernemers, informatie over import en export en een wegwijzer voor de ondernemer.

Stichting Ondernemersklankbord www.ondernemersklankbord.nl

De Stichting Ondernemersklankbord wil de succeskansen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vergroten door in een vroeg stadium te adviseren. 225 Gepensioneerde ondernemers en managers dienen daarbij kosteloos als klankbord.

Naar boven

Verder lezen:

Naar boven